You are here

Oirthear na Gaillimhe

 1. buidhe
  Sampla(í) Úsáide: Capall buidhe, a bay horse
  Tuilleadh
 2. buidhe
  Sampla(í) Úsáide: Bainne buidhe, wax formation on the teats, prior to foaling.
  Tuilleadh
 3. buille
  Sampla(í) Úsáide: Tá buille inntí, she is panting, she has a rapid pulse.
  Tuilleadh
 4. buin driobaill
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): dock
  Sampla(í) Úsáide: Má tá an buin driobaill ard aige, má tá sé láidir, tá spreacadh sa gcapall, if he has a highly set-on dock, if it is strong, then the horse is strong (JLG5). 'na bhuin driobaill atá an poinnte sa gcapall, the main (good) point of a horse is in its dock (id).
  Tuilleadh
 5. buscóid
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): blister
  Tuilleadh
 6. cac
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): dung
  Sampla(í) Úsáide: cac capall, horse dung. Tá an cimín sin lán cacannaí capall, that is full of horse dung.
  Tuilleadh
 7. caglaíonn
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): chew, champ, grind
  Sampla(í) Úsáide: Tá an capall ag cagailt an bhéalbhach. (MSG3), the horse is champing at the bit. Tá sí ag cagailt a' tuighe (MT.G2), she (horse) is chewing the straw. Tá sí ag cagailt na bhfiaclaí, she (horse) is grinding her teeth.
  Tuilleadh
 8. cailleann
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): loose, shed, slip (foal)
  Sampla(í) Úsáide: Tá sé ag cailleadh an chluimhriúch (MTG2), he (horse) is shedding the coat. Caillfidh sé na fiaclaí diúil (PGG1), he (horse) will shed the milk teeth. Tá sí ag cailleadh an ordú (MT.G2), she (horse) is loosing condition. Ag cailleadh fola (MT.G2), bleeding. Ag cailleadh an bhainne (PC.G1), loosing milk (of horse, letting it drop from teats). Chaill sí an searrach (MT.G2), she slipped the foal. Searrach cailltí bhí aicí (PC.G1), she had a still-born foal.
  Tuilleadh
 9. caipín
  Sampla(í) Úsáide: caipín sonais, caul (on foal)
  Tuilleadh
 10. caipín a' ghlúin
  Tuilleadh

Pages