You are here

Dún Chaoin

 1. abair
  Sampla(í) Úsáide: Ghaibh an amhailt chugam agus droim ghránna thiar uirthi; fé mar déarfá, a chuirfeadh eagla ort. The monster approached me with an ugly stoop, so to speak, which would frighten you.
  Tuilleadh
 2. abair
  Sampla(í) Úsáide: Dúirt sé ná stadfadh agus ná staonfadh go bhfaigheadh sé cúiteamh ann, He said he would not "stop not stay" until he would get compensated for it.
  Tuilleadh
 3. abair
  Sampla(í) Úsáide: Deirimse leat (nó mise á rá leat) a gharsúin go raibh mo lándhóithin tuirse ormsa tar éis an lae, I assure you (or you can take it from me) my boy, that I was well and truly tired after the day.
  Tuilleadh
 4. abair
  Sampla(í) Úsáide: Cuireadh an teitheadh go deas air féin aréir. Deirimse leat!, He was nicely sent about his business last night. You bet! You can say that again!
  Tuilleadh
 5. abair
  Sampla(í) Úsáide: Bhí ana-chuma éisc aréir air, an raibh faic agaibh? Deirimse iasc leat. , Last night was a likely night for fishing; did you catch any? Damn the fish.
  Tuilleadh
 6. abair
  Sampla(í) Úsáide: An bhfuil an mhóin bainte fós agaibh? Deirimse baint leat! , Have you the turf cut yet? No, not anything like it.
  Tuilleadh
 7. abair
  Sampla(í) Úsáide: An bhfuil duain? Nó scéal agat a déarfá tar éis do lae sa Daingean? Have you anything to relate after your day's outing to Dingle?
  Tuilleadh
 8. abair
  Sampla(í) Úsáide: Abraíodh gach éinne a rogha rud ach is feairrde? An gabhal an gal, say what you like but it is hard to beat a heat of the fire.
  Tuilleadh
 9. abair
  Sampla(í) Úsáide: Dúrtsa leis gur fear a bhí ann ach dúirt seisean narbh ea ach bean, I told him it was a man, but he said no, it was a woman.
  Tuilleadh
 10. abair
  Sampla(í) Úsáide: Déarfadh Séamas leat nach mór an mhaitheas fuiscí don slaghdán, Séamas would try to convince you that whiskey is no food for a cold.
  Tuilleadh

Pages