You are here

Dún Chaoin

 1. a
  Sampla(í) Úsáide: tu féin a dh'ullmhú , tú a dh'fháilt féin ullamh, to get oneself ready
  Tuilleadh
 2. a
  Sampla(í) Úsáide: é a dh'aireachtaint uait, to miss him, pian a dh'fhulag, to endure pain
  Tuilleadh
 3. a
  Sampla(í) Úsáide: Dúrtsa leis gu(r) cheart do é a dh'ainmiú. I told him he should name him.
  Tuilleadh
 4. a
  Sampla(í) Úsáide: (Ba) chuma liom 'á mbeadh sé fuirist a dh'oscailt, ach níl, I wouldn't mind if it was easy to open, but it's not.
  Tuilleadh
 5. a
  Sampla(í) Úsáide: (Sampla ná fuil ag teacht leis an bpatrún). B'fhuirist a aithint ná faca sé é, it was apparent he didn't see him.
  Tuilleadh
 6. abach
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): ruin, havoc, lash?
  Sampla(í) Úsáide: Tá abach déanta ar na gais ag an oíche aréir, last night has played havoc with the stalks.
  Tuilleadh
 7. abach
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): great damage
  Sampla(í) Úsáide: Déanfaidh na hasail abach ar do phrátaí má théann siad thar claí ort, the donkeys will do terrible damage to your potatoes if they cross the fence to you.
  Tuilleadh
 8. abach
  Sampla(í) Úsáide: Má thagann an dream thuaidh aduaidh , déanfaidh siad (r)abach , if those from the north come, they will cause havoc.
  Tuilleadh
 9. abair
  Ciall nó Míniú (BÉARLA): say, tell, mention, relate , sing etc
  Sampla(í) Úsáide: Abair a bhfuil le rá agat agus imigh, say your say and be off.
  Tuilleadh
 10. abair
  Sampla(í) Úsáide: Abair an chaint as a chéile agus ná bí ag ithe agus ag slogadh na bhfocal, speak out coherently and stop eating your words.
  Tuilleadh

Pages