You are here

Ciarraí

 1. ach
  Sampla(í) Úsáide: Ní raibh ann ach nár dhein sé fuair(th)nún marbh de, he nearly killed him.
  Tuilleadh
 2. ach
  Sampla(í) Úsáide: Cheap sé siúd ná raibh aige ach sméideadh ar Bhríde, that fellow thought all he had t0 do was to give Bríde the 'beck'.
  Tuilleadh
 3. ach
  Sampla(í) Úsáide: Cé bheadh romham ina staic ann ach Séamas agus é leata leis an bhfuacht, who should I find standing (like a stake) there only Séamas and he was ravished with cold.
  Tuilleadh
 4. ach
  Sampla(í) Úsáide: Geobhaidh tú a bhfuil uait ach foighne a bheith agat, you'd get what you want but to have patience.
  Tuilleadh
 5. ach
  Sampla(í) Úsáide: Tiocfaidh súd ach a mbuailfidh an teidhe é ach ná bí ag súil leis roimis sin, he'll come when he gets the notion but don't expect him before that.
  Tuilleadh
 6. ach
  Sampla(í) Úsáide: Gabhann sé isteach anso chughsamsa ach a mbíonn an t-ocras air, he floats into me when the hunger catches him.
  Tuilleadh
 7. ach
  Sampla(í) Úsáide: Mínithe go maith a bhí Dónall ach a raibh an bhean thíos réidh leis, Dónal was a mute boy when the woman below was finished with him.
  Tuilleadh
 8. ach
  Sampla(í) Úsáide: Ach an ndéarfá-sa gurb é an cleithire is mó in Éirinn é? But would you say he is the biggest rogue in Ireland?
  Tuilleadh
 9. ach
  Sampla(í) Úsáide: Ach ná raibh do dhóthain ólta agatsa agus a chífeá faic? But didn't you have plenty drink taken and how could you see anything.
  Tuilleadh
 10. ach
  Sampla(í) Úsáide: Ní fheadar aoinne ar an saol ach a bhfuil de dhrochfhuil eatarthu, nobody in the world knows the amount of bad blood between them.
  Tuilleadh

Pages